אתר בית ספר ספיר - אודות
נווט למעלה
 
בית ספר "ספיר" ממוקם בשכונה צפון מזרחית בעיר לוד.
 
האוכלוסייה המזינה את בית הספר היא רבגונית ומאפיינת את אוכלוסית העיר.
צברים, עולים ותיקים מחבר העמים, עולים חדשים מחבר העמים, בוכרה,
ואתיופיה  כמו גם ערבים מוסלמים וערבים נוצרים.
צרכיה של אוכלוסייה רבגונית זו מטופלים  באמצעות הוראה דיפרנציאלית
לצמצום הפערים ותשומת לב מיוחדת לטיפול בפרט כגון, 
טיפול בילדים בסיכון,  פיתוח דימוי עצמי והדרכת הורים.