דפים - תקנון בי'''ס
נווט למעלה
 

 

התנהגויות מצופות

 

דרכי טיפול ואכיפה

1.תלבושת והופעה:

 

   

   *יש להגיע לבי"ס בתלבושת אחידה ובהופעה

    הולמת.

   *אין להגיע לביה"ס בחולצות בטן, חולצות  

    גזורות, גופיות, מכנסיים קצרצרים, חצאית  

    קצרצרה, מכנסיים עם קרעים, פירסינג,   

    איפור, עגילים שאינם צמודים, קבקבים, נעלי

    אצבע, שיער צבוע ותספורת לא הולמת.

   *לשיעורי חנ"ג, חובה להגיע בחולצת בי"ס

    צהובה, מכנסי ספורט ונעלי ספורט.

   *ימי שישי, ערבי חג וטקסים – חולצת בי"ס

    לבנה.

  *אין להגיע במכנסיים עם קרעים.

 

 

1. שיחת מורה תלמיד.

2. קיום שיחת בירור עם הורים – מורה.

3. ההורים יתבקשו להגיע לביה"ס ולהביא

   תלבושת בית ספרית או השעיה ליום

   אחד.

 

2 .תיפקוד בזמן שיעור:

   *התלמידים יקבלו בקימה את אנשי הצוות  

    החינוכי ולא יפנו אליהם בשמם הפרטי.

   *יש להישמע להוראות המורה בכיתה בזמן  

    השיעור.

   *התלמיד יבקש רשות דיבור בהצבעה  

    להשתתפות בדיון ובשיחה באופן מכובד.

   *פנייה אל תלמיד או מורה תעשה בצורה

    מנומסת תוך שמירה על תרבות הדיבור.

   *על כל תלמיד להביא את הציוד הדרוש לכל  

    שיעור, להוציאו מהתיק, להקשיב וללמוד.

   *חובה להכין ולהגיש בזמן את כל המטלות

    הלימודיות.

 

 

 

1.שיחה מורה תלמיד ותיעוד בתיק אישי.

2.מכתב להורים ותיעודו בתיק אישי.

3.קיום שיחה עם ההורים וגיוסם לשיתוף פעולה.

4.מניעת כניסה לשיעור תוך קביעת מקום שהייה חלופי ומתן משימה לימודית לתלמיד. (במקרים חוזרים – העברה לכיתה מקבילה לשיעור או שניים, בתיאום עם המורה).

5. השעיה בתוך בי"ס על פי שיקול דעתה של המנהלת.

3.טוהר בחינות

   *על כל תלמיד לשמור על טוהר בחינות: לא   

    לדבר, לא להעתיק, לא לעזור.

   *כל מבחן שנבדק מחויב בחתימת הורים.

   *מותר לערוך עד שלושה מבחנים בשבוע.

   *הודעה על מבחן תהיה כשבוע מראש, כולל  

    נושאי הבחינה.

   *מורה רשאי לערוך מבדקים ובחנים ללא  

    הודעה מראש.

   *תלמידים הזכאים להקלות, יניחו כרטיס     

  הקלות בחתימת היועצת.

   *הזכות למבחני מועד ב' – בשיחה אישית עם

    מורה ורכזת או, בהצגת אישור רפואי.

 

 

התנהגויות מצופות

 

1.שיחה מורה תלמיד ותיעוד בתיק אישי.

2.יידוע ההורים.

3.פסילת מבחן ואי מתן זכות למועד ב'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרכי טיפול ואכיפה

 

5.שימוש בטכנולוגיה אישית

 

*כל הבאה / שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט אסורה בהחלט.

 

 

1.טכנולוגיה אישית תוחרם ותוחזר להורי התלמיד לאחר שיחה עם המנהלת

6. בטיחות ושמירה על רכוש פרטי וציבורי

 

*על כל תלמיד לשמור על רכוש וציוד ביה"ס בתוך המבנה, בחצר ועל הציוד האישי.

*יש לשמור על הזכות לפרטיות. אין לגעת ולחטט בחפצים של הזולת, לא להשחית, לשבור, לקלקל, ללכלך או להרוס כל רכוש השייך לביה"ס.

*יש לשמור בקפדנות על ניקיון בכל סביבת ביה"ס. אכילה מותרת בתחום הכיתה בלבד.

*אסור להביא לביה"ס כדורים ומכשירים חדים.

*יש להישמע להוראות משמרות הזה"ב.

*שערי ביה"ס ייפתחו בשעה 7:30, תורנות מורים מתחילה ב 7.45.

 

 

1.קיום שיחת בירור עם התלמיד.

2. זימון הורים לשיחה עם מנהל ביה"ס.

3.עשייה מתקנת: הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.

4.ביטוי בתעודה.

5.הטלת מטלה חינוכית.

6.הגשת תלונה במשטרה והתייעצות עם גורמי הרווחה.

 

 

 

7.התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות.

*השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ ביה"ס היא חלק מתכנית החובה של ביה"ס לכלל התלמידים!!!

*הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות ביה"ס מחייבים.

*בהפסקות רגילות, הפסקה פעילה ובהפסקות גשומות יש להתנהג על פי כללי ביה"ס: אסור לרוץ, לדחוף ולקלל. יש לנהוג בכבוד אחד כלפי השני.

 

 

1.קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.

2.יידוע ההורים ואזהרה בכתב.

3.התלמיד יעסוק במטלות למען הסביבה החינוכית.

**במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:

1.התניית השתתפות בסיור / בטיול עתידי בליווי מבוגר.

2.מניעת השתתפות בטיול או סיור עתידיים אם התלמיד הפר את הכללים בזמן טיול או סיור קודמים.

 

8.נוכחות ועמידה בזמנים.

 

*יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00 – יש להיכנס לכיתה בצלצול, לקחת ספר ולקרוא במקום הישיבה באופן שקט ותרבותי.

*בתום ההפסקה להיכנס לשיעור בזמן ולהמתין למורה.

*על פי הוראות משרד החינוך, חל איסור יציאה   

     לחופשה במהלך הלימודים.

   *יציאה משטח ביה"ס במהלך הלימודים    

    תעשה בלווי מבוגר בלבד ולאחר קבל אישור   

    ממזכירות ביה"ס.

   *תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים.

   *כל היעדרות מביה"ס מחייבת אישור רפואי.

   *היעדרות מעל שלושה ימים מחייבת הבאת

    אישור רפואי.

   *במקרה של היעדרות השלמת החומר    

    הלימודי באחריות התלמיד והוריו.

 

 

 

1.רישום ועדכון ההורים.

2.התלמיד יעסוק במטלות למען הסביבה החינוכית.

3.הארכת יום הלימודים בשיעור אחד.

4. דיווח לקב"סית.

אלימות

 

אין לנהוג בכל סוג של אלימות בבית הספר !!!!

 

   *אין לנהוג באלימות מילולית – קללות,  

    הקנטות, השפלות, כינויי גנאי, איומים,  

    סחיטה, חוצפה כלפי תלמיד או מורה או כל

    מבוגר בביה"ס.

   *אין לנהוג באלימות פיזית – מכות, חבלה

    באמצעות כלי, "צ'פחות", שריטות, בעיטות,

    דחיפות, התזת מים אחד על השני או כל

    פגיעה פיזית בעובד הוראה או תלמיד.

   *אין לנהוג באלימות קבוצתית – כלומר,  

    מקרה בו אדם נפגע בידי קבוצה או מוחרם.

   *אין לנהוג בהטרדה מינית – אירועים

    בעלי אופי מיני כגון:

    הורדת מכנסיים, השפלה מינית,

    עשיית צרכים בחצר בית הספר לעיני חברים.

   *אין לנהוג בוונדליזם – הריסת רכוש ביה"ס,

    הריסת רכוש תלמיד.

   *אין לנהוג באלימות דרך רשת האינטרנט

    כנגד עובד הוראה, ו/או תלמיד מביה"ס.

 

  

 

 

 

 

 

 

במקרה של התנהגות אלימה מכל סוג ולאחר שנערך בירור עם המעורבים באלימות, הצוות החינוכי ינקוט עפ"י שיקול דעתו בשימוש באחד או יותר מהסעיפים הבאים:

 

1.שיחה מורה תלמיד, תיעוד בתיק אישי ויידוע הורים.

2.תיעוד בתיק אישי, הזמנת הורים לשיחה עם מנהלת ביה"ס והמחנכת וכן אזהרה לפני השעיה.

3.השעיה וביצוע משימות לימודיות.

4.השעייה מיידית.(במקרים של אלימות פיזית)

5.השעיה למספר ימים, דיווח למשרד החינוך ולגורמים הרלוונטים.

6.דיווח לשוטר קהילתי / נוער.

7.במקרה וונדליזם – התלמיד באמצעות הוריו יממן את הרכוש שנהרס ובמקרים מסוימים תוגש תלונה במשטרה.

 

זכרו, בית  חינוך "ספיר" מאמין ב:

 

"אפס סובלנות לאלימות"