דפים - חזון ויעדים
נווט למעלה

חזון בית ספר.png

 

 

 
יעדי בית חינוך "ספיר"
לשנת הלימודים תשע"ז.
(היעדים נבנו על פי צרכי תלמידי בית הספר ובזיקה ליעדי משרד החינוך המחוז והרשות)
 
 

 

v                     קידום השגי לומדים תוך
       צמצום פערים במקצועות הליבה.
 
v                     טיפוח אקלים מיטבי תוך
       התמקדות בילדים בסיכון.
 
v                     טיפוח סביבה פדגוגית מתוקשבת
       והעצמת מורים ותלמידים לחיים
       במציאות טכנולוגית משתנה.
 
v                     העצמת  תלמידים ומורים בנושאי   
       קיימות.

​